Leadership

Bartolomeo%20Sorrentino_edited.png

Bartolomeo Sorrentino

Chief Executive Officer

Il Profilo

Niccolò Sorrentino

Niccolò Sorrentino

Chief Financial Officer 

Il Profilo

Nicola%20Ruocco_edited.png

Nicola Ruocco

Chief Construction Officer

Il Profilo

Lorenzo Sorrentino

Chief Operating Officer

Il Profilo

AlessandroTufano.png

Alessandro Tufano

Chief Design Officer 

Il Profilo

Francesco Maria Cannaviello

Francesco Maria Cannaviello

Chief Acquisition Officer 

Il Profilo

Prospero Sorrentino

Prospero Sorrentino

Chief Strategy Officer

Il Profilo

_edited.png

Isidoro Sorrentino

Chief Procurement Officer

Il Profilo